This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our นโยบายคุกกี้.
สำรองห้องพัก
+86 1065259259
สำรองห้องพัก

นโยบายส่วนบุคคล

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่: วันที่ 9 2015

คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับ jing-yuan-ya-zhu-bin-guan-cn.book.direct ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์และประกอบการโดย Beijing Jingyuan Courtyard Hotel คำชี้แจงจะอธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านระบุเว็บไซต์: jing-yuan-ya-zhu-bin-guan-cn.book.direct นอกจากนี้ยังแจกแจงถึงตัวเลือกที่มีให้เกี่ยวกับการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีที่ท่านสามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลเหล่านี้ เราอาจแก้ไขคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ ดังนั้นโปรดตรวจสอบหน้านี้อย่างสม่ำเสมอสำหรับอัปเดต

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมนั้นมีดังต่อไปนี้

 • ชื่อต้น นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อาศัยของท่าน
 • ข้อมูลบัตรเครดิต (ประเภทของบัตร หมายเลขบัตร ชื่อที่แสดงบนบัตร วันหมดอายุ และรหัสรักษาความปลอดภัย)
 • ข้อมูลเข้าพักของผู้เข้าพัก รวมถึงวันที่เช็คอินและเช็คเอาท์ คำขอพิเศษ ข้อสังเกตเกี่ยวกับบริการที่ประสงค์ (รวมถึงประเภทห้องที่ต้องการ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการอื่น ๆ ที่เรียกใช้)
 • ข้อมูลที่ท่านแจ้งเกี่ยวกับการตลาดที่ท่านต้องการหรือระหว่างทำแบบสอบถาม ประกวด หรือข้อเสนอโปรโมชั่น

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา แม้ไม่ได้ดำเนินการจองก็ตาม เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่าง เช่น ที่อยู่ IP ของท่าน เบราว์เซอร์ที่ท่านกำลังใช้ และข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ รุ่นแอปพลิเคชัน การตั้งค่าภาษา และหน้าเว็บที่เราแสดงสำหรับท่านในขณะนั้น หากท่านใช้อุปกรณ์พกพา เราอาจรวบรวมข้อมูลที่ระบุถึงอุปกรณ์พกพานั้น การตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์พกพา ลักษณะเฉพาะการรู้จำอักขระ และข้อมูลละติจูด/ลองจิจูด เมื่อท่านดำเนินการจอง ระบบของเราจะลงทะเบียนข้อมูลจากเว็บไซต์ใด ๆ ที่ท่านดำเนินการ หากข้อมูลเหล่านี้สามารถบ่งชี้ว่าท่านเป็นบุคคลจริงก็จะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

ท่านสามารถเลือกได้เสมอว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด (หากมี) ที่ท่านต้องการแจ้งให้เราทราบ หากท่านเลือกที่จะไม่แจ้งข้อมูลบางส่วนโปรดทราบว่าอาจมีผลกระทบต่อธุรกรรมระหว่างเราบางรายการ

เหตุใดเราจึงรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • การจอง: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการดำเนินการและจัดการการจองของท่านผ่านระบบออนไลน์ให้สมบูรณ์ จากนั้นส่งอีเมลถึงท่านทั้งอีเมลยืนยันการจอง อีเมลก่อนเข้าเช็คอิน ตลอดจนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่และที่พักนั้นให้ท่านทราบ
 • บริการลูกค้าสัมพันธ์: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับด้านบริการลูกค้าสัมพันธ์
 • ความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก: เราอาจใช้ข้อมูลติดต่อของท่านในการเชิญให้ท่านเขียนความคิดเห็นจากผู้เข้าพักหลังจากเข้าพัก ซึ่งช่วยให้ผู้เดินทางท่านอื่น ๆ สามารถเลือกที่พักที่ตรงตามความต้องการได้
 • กิจกรรมการตลาด: ไม่เพียงเท่านั้น เรายังใช้ข้อมูลของท่านสำหรับกิจกรรมการตลาดตามที่กฎหมายอนุญาต
 • การสื่อสารอื่น ๆ: บางครั้งเราอาจติดต่อท่านผ่านอีเมล จดหมาย โทรศัพท์ หรือส่งข้อความถึงท่าน โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลติดต่อที่ท่านระบุ และเราอาจติดต่อท่านในกรณีดังต่อไปนี้
  • เราอาจจำเป็นต้องตอบกลับหรือจัดการตามความประสงค์ที่ท่านระบุ
  • หากท่านยังไม่ได้ดำเนินการจองผ่านระบบออนไลน์จนสมบูรณ์ เราอาจส่งอีเมลแจ้งให้ท่านดำเนินการต่อ เราเชื่อว่าบริการเสริมนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านเนื่องจากช่วยให้ท่านสามารถดำเนินการการจองต่อโดยไม่ต้องค้นหาที่พักใหม่ หรือระบุข้อมูลสำหรับการจองในทุกขั้นตอนอีกครั้ง
  • เมื่อใช้บริการของเรา เราอาจส่งแบบสอบถามหรือเชิญท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับในการใช้เว็บไซต์ของเรา
 • ปฏิบัติตามอำนวจควบคุมและข้อผูกพันทางกฎหมาย: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามอำนวจควบคุมและข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • การตรวจสอบและการป้องกันการฉ้อโกง: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง ตลอดจนพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและไม่พึงประสงค์
 • การปรับปรุงบริการของเรา: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการวิเคราะห์และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพบริการของเรา รวมทั้งเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และปรับปรุงคุณภาพบริการผ่านระบบออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวของเรา

เราแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลที่สามอย่างไร

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามตามต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม: เราอาจใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแทนเราภายใต้ข้อกำหนดเข้มงวด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินสำหรับการจอง ส่งข้อมูลการตลาดของเรา หรือบริการสนับสนุนด้านวิเคราะห์ บริการเหล่านี้มีภาระผูกพันตามข้อตกลงการรักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์อื่นใด
 • หน่วยงานที่มีอำนาจ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่สืบสวนหากได้รับการร้องขอตามกฎหมาย (หรือระเบียบบังคับใด ๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย) โดยการร้องขอดังกล่าวรวมถึงคำสั่งศาล หมายเรียก หรือคำสั่งใด ๆ ที่เป็นผลของกระบวนการทางกฎหมายและการสืบสวนทางอาญา และเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากจำเป็นต่อการปกป้อง ตรวจสอบ หรือลงโทษตามกระบวนการอาญา

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่เห็นสมควร ทั้งเพื่อจัดสรรบริการ สอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ (รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสาร) แก้ปัญหาข้อโต้แย้งกับบุคคลรายอื่น และตามแต่ที่จะส่งผลต่อการอนุญาตให้เราดำเนินธุรกิจ เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะอยู่ภายใต้คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้คุกกี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือข้อมูลจำนวนเล็กน้อยที่เมื่อเข้าชมเว็บไซต์แล้วจะบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของท่าน เว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

เราใช้คุกกี้อย่างไร

เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เว็บไซต์ขั้นสูงมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่ายและสามารถปรับให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวเว็บไซต์ของเราจึงใช้คุกกี้ประเภทต่อไปนี้

 • คุกกี้เทคนิค: เราใช้คุกกี้เทคนิคเพื่อแสดงเว็บไซต์ของเราสำหรับท่าน คุกกี้เทคนิคเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งในการทำให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างเหมาะสม
 • คุกกี้ฟังก์ชัน: เรายังใช้คุกกี้ฟังก์ชันเพื่อจดจำการตั้งค่าของท่านและเพื่อช่วยให้ท่านใช้เว็บไซต์ของเราอย่างมีประสิทธิภาพ
 • คุกกี้วิเคราะห์: เราใช้คุกกี้เหล่านี้ในการรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้ทราบว่าสิ่งใดบ้างที่ทำงานได้ดี เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสม และเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเราน่าสนใจและอยู่ในทิศทางเดียวกันเสมอ ทั้งนี้ ข้อมูลที่เรารวบรวม เช่น หน้าเว็บที่ท่านดู หน้าเว็บใดที่เป็นหน้าแรกที่ท่านดูเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์และหน้าเว็บสุดท้าย ประเภทแพลตฟอร์มที่ท่านใช้ วันที่และเวลา และรายละเอียดอื่น ๆ เช่น ท่านคลิกกี่ครั้งในแต่ละหน้าที่ปรากฏ การเคลื่อนไหวของเมาส์และการเลื่อนดูหน้าเว็บ คำค้นหาที่ท่านใช้ และประเภทข้อความที่ท่านพิมพ์เมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา ซึ่งคุกกี้วิเคราะห์เหล่านี้จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คุกกี้ของเรามีอายุการใช้งานนานเท่าไร

คุกกี้ที่เราใช้มีอายุการใช้งานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งานคุกกี้ โดยอายุการใช้งานสูงสุดที่เรากำหนดสำหรับคุกกี้ส่วนหนึ่งคือห้าปีนับจากครั้งสุดท้ายที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา และท่านสามารถลบคุกกี้ทั้งหมดจากเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อใดก็ได้ตามต้องการ

เราใช้คุกกี้จากบุคคลที่สามใช่หรือไม่

ใช่ เราใช้บริการของผู้ให้บริการายที่สามในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น จาก Booking.com โดยเทคโนโลยีติดตามวิเคราะห์เหล่านี้ ได้แก่ คุกกี้ บีคอน แท็ก และสคริปส์ Booking.com อาจบันทึกคุกกี้เพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุใน http://www.booking.com/content/privacy.html ข้อมูลที่ติดตามจะถูกใช้กับ Beijing Jingyuan Courtyard Hotel ด้านการตลาดอัตโนมัติ จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และระบบธุรกิจอัจฉริยะ เทคโนโลยีเหล่านี้จะใช้สำหรับวิเคราะห์เทรนด์ บริหารไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ในไซต์ และรวบรวมข้อมูลประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวกับฐานทั้งหมดผู้ใช้ของเรา เราอาจได้รับรายงานอ้างอิงการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้จากบุคคลที่สามเป็นรายบริษัทเช่นเดียวกับผลรวมทั้งหมด ผู้ให้บริการดังกล่าวมีภาระหน้าที่ดำเนินการตามหลักปฏิบัติและมาตรฐานธุรกิจและการจัดการข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ

ท่านสามารถจัดการการตั้งค่าคุกกี้ได้อย่างไร

ท่านสามารถใช้การตั้งค่าในเบราว์เซอร์ต่าง ๆ เช่น Internet Explorer, Safari, Firefox หรือ Chrome และกำหนดว่าต้องการรับหรือไม่รับคุกกี้ใดบ้าง ทั้งนี้เมนูสำหรับการตั้งค่านี้แตกต่างกันไปตามแต่ละเบราว์เซอร์ และท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "Help" ในเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อค้นหาการตั้งค่าที่ต้องการความปลอดภัย

เราใช้มาตรการใดในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราใช้ระบบธุรกิจและกระบวนการธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แจ้งให้เราทราบ อีกทั้งใช้กระบวนการความปลอดภัยและการจำกัดทางเทคนิคและกายภาพสำหรับการเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในเซิร์ฟเวอร์ของเรา โดยมีเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติงาน

การเข้าถึงข้อมูล

ท่านสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่แจ้งให้เราทราบได้อย่างไร

ท่านมีสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม โดยท่านสามารถขอดูข้อมูลส่วนบุคคลโดยรวมได้เพียงส่งอีเมลถึงเราที่ jyyz2008@hotmail.com ทั้งนี้โปรดระบุหัวเรื่องอีเมลเป็น “คำขอตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล”

โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้องและอัปเดตอยู่เสมอ หากข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีผิดพลาด ล้าสมัย หรือไม่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของการรวบรวมอีกต่อไป เราจะอัปเดตหรือลบออกตามคำขอของท่านโดยติดต่อ jyyz2008@hotmail.com เราจะตอบกลับภายใน 30 วัน อย่างไรก็ตามเราอาจจำเป็นต้องยึดข้อมูลบางประการไว้เพื่อจุดประสงค์ด้านกฎหมายและการบริหาร เช่น บันทึกที่จัดเก็บ หรือการตรวจพบการฉ้อโกง

การติดต่อเรา

Beijing Jingyuan Courtyard Hotel ควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากเว็บไซต์และคุกกี้ Beijing Jingyuan Courtyard Hotel ที่อยู่ 35 Wangfujing Xitangzi Hutong หากมีคำแนะนำ คำขอ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว คุกกี้ และวิธีการที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ jyyz2008@hotmail.com.

Booking.com: เราร่วมงานกับ Booking.com B.V. ตั้งอยู่ที่ Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands (www.booking.com) (ต่อจากนี้เรียกว่า Booking.com) เพื่อบริการจองออนไลน์แก่ท่าน โดยเราจะบริการเนื้อหาของเว็บไซต์นี้และท่านจองโดยตรงกับเรา ซึ่งขั้นตอนการจองจะดำเนินการผ่าน Booking.com ข้อมูลที่ท่านระบุในเว็บไซต์นี้จึงจะแบ่งปันกับ Booking.com และบริษัทคู่ค้า ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจรวมถึงชื่อ ข้อมูลสำหรับติดต่อ ข้อมูลการชำระเงิน ชื่อผู้เดินทางร่วมกับท่าน และการตั้งค่าที่ท่านระบุขณะทำการจอง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือบริษัทร่วมของ Booking.com ครอบครัวขององค์กร โปรดดูที่หน้า http://www.booking.com/content/about.html

Booking.com อาจดำเนินการบางอย่างกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในhttp://www.booking.com/content/privacy.html

Booking.com อาจส่งอีเมลต่อไปนี้ถึงท่าน ได้แก่ อีเมลยืนยันการจอง อีเมลแจ้งก่อนเข้าเช็คอินซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับที่พักและบริเวณที่ตั้ง นอกจากนี้ Booking.com ยังให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงจากสำนักงานท้องถิ่นโดยให้บริการมากกว่า 20 ภาษา การแบ่งปันข้อมูลของท่านกับพนักงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ทั่วโลกของ Booking.com จะช่วยให้ช่วยเหลือท่านได้อย่างเหมาะสม Booking.com อาจใช้ข้อมูลของท่านในเชิงเทคนิค วิเคราะห์ และการตลาดภายใต้ขอบเขตที่ระบุใน http://www.booking.com/content/privacy.html ซึ่งหมายถึงข้อมูลของท่านอาจจะถูกแบ่งปันเพื่อการวิเคราะห์ของสมาชิกอื่นใน Priceline Group (Agoda.com, Rentalcars.com และ Kayak.com) เพื่อให้บริการเชิงท่องเที่ยวเดินทางซึ่งตรงความสนใจของท่านและบริการที่ตรงกับความต้องการ หากท่านมีข้อซักถามเกี่ยวกับการที่ Booking.com ดำเนินการด้านข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อที่ customer.service@booking.com

Booking.com จะให้บริการช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อที่ท่านจะสามารถสื่อสารเกี่ยวกับรายการจองที่เกิดขึ้นผ่าน Booking.com หากมีข้อซักถามเกี่ยวกับการจองของท่านสามารถติดต่อ Booking.com ผ่านหน้าการจองของฉัน หรือใช้แอปพลิเคชั่น Booking.com และช่องทางอื่นที่ Booking.com มี โปรดทราบว่า Booking.com อาจเข้าถึงการสื่อสารดังกล่าวและใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบ สแกน วิเคราะห์การสื่อสารนั้นเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดทั่วไปของการสืบสวนพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การละเมิดกฏ หรือใช้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวิจัย สร้างความผูกพันกับลูกค้า รวมถึงแสดงข้อมูลและข้อเสนอที่คาดว่าตรงกับความสนใจของท่าน พร้อมทั้งใช้ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าหรือสนับสนุนด้านเทคนิค ทั้งนี้ Booking.com ขอสงวนสิทธิ์โดยใช้ดุลยพินิจแต่ผู้เดียวเพื่อบล็อกหรือตรวจสอบการสื่อสารที่เชื่อว่ามีเนื้อหามุ่งร้าย สแปม หรือมีความเสี่ยงต่อท่าน เรา Booking.com หรือฝ่ายอื่น โปรดทราบว่าการสื่อสารทั้งหมดที่ส่งหรือรับผ่านเครื่องมือของ Booking.com จะรับและบันทึกข้อมูลโดย Booking.com

Close